Jijnjevaerie sameby har ansökt om skyddsjakt på en björnhona med två ungar. Björnarna befinner sig i samebyns renkalvningsland där 4000 renar väntas komma in för att kalva under maj månad. 

Ansökan inkom till länsstyrelsens naturvårdsenhet i Jämtland den 9 maj och beslutet om att bevilja skyddsjakten togs samma dag, rapporterar SVT Nyheter Jämtland

Länsstyrelsens bedömning är att det finns hög risk att en björnhona med ungar kan orsaka stor skada i renkalvningslandet. Därav menar länsstyrelsen att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.