Älvkarleby Sportfiske är oroliga för havsöringen i området där Kungsådran rinner ut i Dalälven, Länsstyrelsen Uppsala beviljar nu skyddsjakt på fem stycken gråhägrar.

Sportfiskeföreningen uppger att ett stort antal hägrar har sitt födosök i området, och har märkt att beståndet av havsöring har påverkats negativt. Föreningen har även skjutit upp utsättningen av smolt av oro för att de ska bli mat åt hägrarna.

– Det finns ganska gott om gråhäger och fem stycken är ett relativt långt antal. Vi får se hur resultatet blir, som alltid kommer vi att göra en utvärdering när tiden för skyddsjakten är över, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare hos Länsstyrelsen i Uppsala till SVT Nyheter.