Naturvårdsverket har tagit ett viktigt beslut för att säkra flygtrafiken vid Arlanda flygplats genom att tillåta skyddsjakt på havsörnar. Efter flera incidenter med krockar mellan havsörnar och flygplan, där lyckligtvis ingen skadades, har man nu gett tillstånd för en begränsad jaktperiod.

Naturvårdsverket har på grund av flygsäkerhet vidtagit åtgärder för att minimera risken med havsörnar inom Arlanda flygplatsområde. Under hösten 2022 inträffade flera händelser där havsörnar var närvarande i närheten av flygplatsen. Två krockar mellan havsörnar och flygplan noterades, men lyckligtvis utan några personskador. Med tanke på att havsörnar är stora fåglar med ett betydande vingspann och vikt, kunde utfallen av dessa incidenter ha varit allvarligare. För att säkerställa att flygtrafiken kan bedrivas tryggt, har Naturvårdsverket godkänt skyddsjakt på en havsörn under perioden 1 augusti 2023 till 31 januari 2024.

–  Flygplatsen arbetar i första hand med att skrämma bort havsörnarna från flygplatsens område och arbetar aktivt med att göra flygplatsen så oattraktiv som möjligt för fågel och vilt, säger Marie Edvall på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Det är Swedavia som fått tillståndet att genomföra skyddsjakten, vilken är en åtgärd för att skydda flygsäkerheten vid Arlanda flygplats. Det handlar om en noga kontrollerad jakt för att minimera eventuella risker och upprätthålla en balans mellan säkerheten för flygtrafiken och bevarandet av havsörnen som en viktig del av Sveriges naturliga ekosystem.