P4 Jämtland rapporterar idag att Länsstyrelsen i Jämtland har tagit beslut om skyddsjakt på två järvar som uppehåller sig inom Ruvhten sitje sameby i ett område kring Rogens naturreservat i Härjedalen.

I området finns idag runt 1800 renar och fler är på väg. Man har kunnat notera att järvarna gjort jaktförsök vilket har inneburit att renarna har skingrats. Det gör att det finns risk för allvarlig skada och av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtland tagit beslut om att bevilja skyddsjakt.