Då det utfördes markarbeten vid en tomt i Nybro råkade man gräva upp ett kaninbo med ungar.

– I det här fallet gjordes bedömningen att boet inte gick att flytta så det här ärendet ledde till skyddsjakt i motsats till övriga klagomål som kommit in, berättar Olof Persson, kontaktperson vid skyddsjakt på Nybro kommun.

Men det händer sällan att kommunjägarna bedriver skyddsjakt på kanin.

– Det skjuts högst några stycken per år. Ofta leder anmälningarna inte till att några djur fällas på grund av att det ofta handlar om väldigt tätbebyggda områden, säger Olof Persson.

Jakten utförs dessutom bara i de fall där kaninerna uppenbart utgör en olägenhet för de boende. Med andra ord om de bor inne på tomten, under hus eller i rabatter

– Skyddsjägare blir kallad till platsen där kaninerna byggt bo inne på en tomt och de skjuts sedan utanför tomtmarken om det är möjligt, berättar Olof Persson.

Källa: barometern.se