Ytterligare en sameby har fått beslut om skyddsjakt på lodjur som orsakat skada. Länsstyrelsen i Jämtland meddelar via deras hemsida att tre lodjur i två delområden i ett vinterbetes område i Jovnevaerie sameby får fällas. Anledningen till skyddsjakten är att lodjuren inte fälldes under den nyss avslutade licensjakten och att problemen med fällda renar och skingrade renhjordar kvarstår.

Beslutet gäller från och med den 10 mars.