La?nsstyrelsen i Västerbottens län har beslutat om skyddsjakt efter ett lodjur i en del av Vapsten sameby. De finns cirka 800 renar i det aktuella området. Renskötarna försöker att hålla kvar dem i det renbetesområde som redan är betat under vinter med hjälp av utfodring. En utfodringsplats för ren är ett lätt jaktområde för lodjur, vilket leder till merarbete för renskötarna i form av rivna renar och se till så att renarna inte skingras.
Det är vad som ligger till grund för Länstyreslens beslut om att bevilja skyddsjakt på lodjur.
Skyddsjakten fa?r bedrivas till och med den 5 april.