Under det senaste året har den anrika parken Norrviken utanför Båstad haft stora problem med rådjur och harar som förstör deras planteringar. Djuren har under 2016 ätit upp växter till ett värde av 85.000 kronor, skriver SVT Nyheter Helsingborgradjurstam

Parken har nu skickat in en ansökan om skyddsjakt till Länsstyrelsen efter att ha gjort flera försök med att skrämma bort rådjuren och hararna utan något resultat. Länsstyrelsen i Skåne har godkänt deras ansökan och skriver i beslutet att de under sommaren har rätt att skjuta två rådjur och fem harungar. 

Nu har parken tagit kontakt med en jägare som undersöker parken efter spår av rådjur och är beredd att göra verklighet av tillståndet till skyddsjakt om det behövs, skriver SVT Nyheter Helsingborg.