För tredje året i rad har Länsstyrelsen i Norrbotten beviljat skyddsjakt på rödräv i fjällområdet. Syftet med skyddsjakten är att stötta fjällräven och fjällgåsen som båda är fredade arter, skriver Norrbottens Kuriren

Jakten får bedrivas under de två sista veckorna i april på statens mark ovan odlingsgränsen, inom åtta kilometer från fjällrävslyor och i hela Tjålmejaurse fågelskyddsområde i Arjeplogsfjällen. 

Hur många rödrävar som får skjutas är inte specificerat. Under de två föregående åren har 23 rävar fällts.