Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljat skyddsjakt på tio sångsvanar som förstör grödor för en lantbrukare i Östhammars kommun.

Ett stort antal sångsvanar har under flera år uppehållit sig på en lantbrukares grödor i Östhammars kommun. Sångsvanarna äter och trampar sönder grödor samt lämnar stora mängder spillning efter sig.

Lantbrukaren har försökt bli av med svanarna med olika typer av skrämseleffekter men svanarna har hela tiden återvänt.

Därför beviljar nu Länsstyrelsen skyddsjakt på tio sångsvanar för att försöka skrämma bort svanarna från området för gott. Sångsvanarna får skjutas under sommaren och bara en svan får fällas per jakttillfälle.

Källa: svt.se