Ett beslut om tillstånd till skyddsjakt på trana har tagits av Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelar dem på deras hemsida. Tillståndet har givits en lantbrukare som har haft problem med tranor under många år som skadar gröda. 

Tillståndet gäller under sensommar/hösten 2017 eftersom det är under denna period flyttande tranor vilka brukar återvända till fälten och risken för skador på grödor är som störst. 

Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten inte kommer ha någon negativ påverkan på tranpopulationen då det finns många flyttande tranor i det berörda området.