Länsstyrelsen i Gävleborg har fattat tre beslut om att tillåta störning av eller skyddsjakt på skarv. I den regionala förvaltningsplanen står det beskrivet att länets skarvpopulation skall vara livskraftig och frisk, samt att den skall fortleva i länet på lång sikt. lång sikt och att artens naturliga utbredningsområden inte ska decimeras. De skador som orsakas av skarv skall begränsas och konflikterna kring skar ska minska.

länsstyrelsens hemsida går det att läsa:

De två beviljade störningsbesluten gäller Fliskärsvarvet, på ön Sörgrundet i Gävle kommun, och öarna Vitoren och Tvågranskär i Skärså, Söderhamns kommun ska förhindra att skarv häckar öarna.
I bägge fallen får störningarna pågå från det att skarvarna anländer och i dess etableringsfas, men innan häckningen påbörjats.
Störningsåtgärder som beviljats är, för ändamålet avsett, ljud-, ljus-, rörelseskrämmor och rovfågelsattrapper. Det är även tillåtet för sökande att vistas på öarna samt att ha hund i koppel. Det kan höras höga smällar i närområdet till där störningsåtgärderna bedrivs.
Det som smäller är en gasolkanon som får användas dagtid under skarvens etableringsfas.
Störningsåtgärderna får som längst pågå till och med 31 maj 2017.
Liknande beslut om störning fattades för bägge områdena förra året, men beslutet som rörde Skärså överklagades. Detta ledde till att beslutet inhiberades och störningen blev tvungen att avbrytas.
I Ljusnefjärden har länsstyrelsen beviljat en skyddsjaktsansökan som lämnats in av en näringsidkare. Anledningen till detta är att näringsidkaren upplever skador på såväl fiskefångsten som på de redskap som används under fisket.
Fem skarvar får fällas från 27 februari 2017 till och med 31 november samma år. Skyddsjakten får ske inom 300 meter från fasta eller rörliga fiskeredskap, men inte närmare än 300 meter från etablerad skarvkoloni.