Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutad om skyddsjakt på skarv i Furusundsleden i Österåkers kommun. Beslutet innebär att totalt 241 fåglar fällas till och med den 2 maj 2018. 

Syftet med skyddsjakten är att genom skrämseleffekt motverka etablering av nya skarvkolonier i det aktuella området samt att minska riskerna för allvarliga skador på träd och skogsproduktion.

– Skyddsjakten är ett komplement till skadeförebyggande åtgärder. Därför är det också viktigt att markägarna fortsätter att använda sådana åtgärder. Dels för att öka jaktens effekt, dels för att prova och utvärdera metoderna, säger Sara Lord, handläggare vid Länsstyrelsen Stockholm.