50 skarvar får nu skjutas på Fårö, Gotland. Anledningen är den försämring av vattenkvaliteten i sjön Ajketräsk som orsakats av skarvarna med höga halter av kväve, ammoniumkväve och fosfor.

Mimmi Skog på Länsstyrelsens naturvårdsenhet hoppas komma tillrätta med övergödningen genom att tillåta skyddsjakt och borttagning av bon. Länsstyrelsen anser att det är viktigare att skydda Ajketräsk än skarvkolonin.

Ansvarig jaktledare för skyddsjakten utses av Jägareförbundet, totalt 50 skarvar får skjutas fram till den 31 maj detta år.

Källa: SVT Nyheter