Under måndagen beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på högst 1250 storskarvar i Småland. Jakten kommer främst att bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap, skriver SVT Nyheter Småland

Länsstyrelsen menar att fåglarnas negativa inverkan är så pass stor att det är nödvändigt med skyddsjakt. Den ekonomiska skadan anses vara allvarliga och inga alternativa lösningar finns enligt länsstyrelsen. Vidare menar länsstyrelsen att storskarven kan fortsätta att utvecklas naturligt i sina utbredningsområdet trots jakten. 

– Liknande beslut har tagit de senaste åren, säger Mattias Persson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Kalmar till SVT Nyheter Småland