Länsstyrelsen i Kalmar meddelar på måndagen att ett beslut om skyddsjakt på storskarv i Östersjön inom Kalmar län har tagits.

Skarven äter stora mängder fisk och bidrar till skador för väsentliga arter, storlekar och fiskeredskap i länets del av Östersjön. Skyddsjakten är av stor ekonomisk betydelse för fisket som utgörs både av licensierat fiske samt sport- och fritidsfiske. 

Skyddsjakten kommer till stor det att bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap, syftet med detta är att skapa en skrämseleffekt på skarvarna. I samma syfte kommer skyddsjakt även bedrivas i fredningsområden för fisk knutna till åmynningar. 

Sammanlagt för 1250 skarvar fällas, vilket är ca 5% av antalet skarvar i Kalmar läns bråckvattenområde. Efter att en skarv har fällts är det viktigt att skicka in en jaktrapport till Länsstyrelsen för att en utvärdering av skyddsjaktens effekter ska kunna ske.