Två markägare i Skellefteå har fått Länsstyrelsens tillstånd till kommunal skyddsjakt på trana i skrämselsyfte eftersom tranorna tidigare år gjort skador på markägarnas grödor. Flockarna med tranor lär vara relativt stora och de stannar oftast hela sommaren på den aktuella marken.

Vi har tidigare fått ersättning för de skador som uppstått men det kan inte vara tanken att vi ska föda tranor istället för våra kor”, skriver en av markägarna i sin ansökan.

Därför har Länsstyrelsen beslutat att bevilja skyddsjakt på fem respektive tre tranor i skrämselsyfte. Tillståndet gäller fram till slutet på juli månad eller tills den utsatta mängden fällts.

Källa: svt.se