Länsstyrelsen i Gävleborg har fattat beslut om skyddsjakt på tre björnar i Los, Ljusdals kommun. Skyddsjakten gäller en hona och dennes två årsungar. Jakten utförs av länsstyrelsepersonal och får pågå till och med 4 juni 2019.

Motivet till beslut om skyddsjakten är att en björnhona med ungar under flera veckor har ställt till med problem inne bland bebyggelse. Trots skrämselförsök har björnarna återvänt till samhället. Björnarna har bland annat varit uppe på en farstubro och tagit sig in i ett uthus genom att riva en låst dörr.

Björnarna har redan orsakat skada och länsstyrelsen bedömer att risken att de orsakar ytterligare skada och att skadan då kan bli allvarligare är uppenbart. Då skrämsel inte fungerat anser länsstyrelsen att det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra allvarlig skada på egendom än att låta avliva björnarna.

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborg