Den 26 april fattade Länsstyrelsen Jämtland ett muntligt beslut om skyddsjakt på två björnar i Ohredahke samebys åretruntmarker i Strömsunds kommun. Detta skriver Länsstyrelsen Jämtland på deras hemsidaDSC_0377

Björnarna har under en tid vistats nära samebyns renhjordar där vajorna nu kalvar. Samebyn ansökte därför om skyddsjakt den 25 april.

Samma dag som det muntliga beslutet fattades sköts en av björnarna. Beslutet gäller till och med 2 maj. 

Foto: Johan Olsson