Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på två vargar inom Handelsdalens och Tåssåsens samebyar, skriver SVT Nyheter Jämtland

Anledningen till skyddsjakten är att vargarna bedöms kunna orsaka allvarlig skada inom renbetesområdet. Vargarna befinner sig just nu i samebyarnas vinterbetesområden dit renhjordarna nu ska flyttas. 

Det finns risk att de dräktiga vajorna kastar sina kalvar om de utsetts för stress, vilket närvaro av varg innebär.