Länsstyrelsen i Värmland har beviljat skyddsjakt på en varg i Forshagareviret efter att flera ansökningar har inkommit till myndigheten utifrån att olika angrepp av varg har skett både på tamboskap och hundar.

I sitt beslut skriver länsstyrelsen att ingen av vargarna i Forshagareviret är klassad som genetiskt viktig och att vargens status i Sverige är på en sådan nivå att en varg får skjutas.

”Vid en samlad bedömning kommer Länsstyrelsen fram till att det finns en högre risk för hundar att angripas av varg inom området än i normalfallet”, skriver man beslutet.

Utifrån att flera av angreppen skett mot jakthundar och då bland annat i samband med älgjakt har det påverkat älgjaktlagens inställning till att kunna bedriva älgjakt och älgjakten har av den anledningen begränsats.
I sitt beslut skriver tjänstemännen vid länsstyrelsen ”Påverkan på möjligheterna att bedriva älgjakt på ett effektivt sätt och därmed uppnå målsättningarna med älgförvaltningen har också vägts in i bedömningen om risk för allvarlig skada, står det i länsstyrelsens beslut.”

Från skrivningen i länsstyrelsen beslut redogör Jaktjournalen det tydliga regelverk som anges kring hur skyddsjakten får bedrivas

  • Alla typer av belysning som kan underlätta jakten får användas.
  • Jägarna får söka och ringa varg med hjälp av motorfordon – dock inte skjuta från dem.
  • Jakten får pågå dygnet runt och utan tillstånd från markägaren.
  • Jaktbeslutet gäller även om det överklagas.
  • Hundar får användas med rekommendationen att minst två, max tre hundar släpps. Snöförhållandena ska dock beaktas, så att vare sig hundar eller varg utsätts för onödigt lidande.
  • Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 § jaktförordningen ”att skjutvapen får transporteras på motorfordon till och från, samt inom det aktuella området för skyddsjakt. Vapnen ska då vara nedpackade utan ammunition i vapnens patronläge eller magasin.”
  • Jakträttsinnehavaren har rätt att få delar av fälld varg, exempelvis kraniet. Det kostar dock 500 kronor plus frakt.
  • Jägarna måste senaste en vecka efter jaktens avslutande lämna in en redogörelse för hur jakten bedrivits.

Skyddsjakten får fortgå fram till den 15 februari