Den 14 juni fattade Länsstyrelsen beslut om att tillåta skyddsjakt på en varg som har angripit får i Bollnäs. Jakten kommer att utföras av särskilt utsedda jägare och får pågå till den 5 juli. Området där jakten är tillåten är begränsat till trakterna kring Hällbo och Kilafors.

 

Anledningen till beslutet är att skydda tamdjur från ytterligare attacker. Mellan den 11 och 13 juni i år har tre fårangrepp inträffat i det aktuella området, och även den 22 augusti förra året skedde ett angrepp på får där. Länsstyrelsen har undersökt alla döda får och fastställt att de dödats av varg.

I området finns Tönsenreviret, som har funnits där i flera år. Avkommor från detta revir har rört sig i de aktuella byarna under vintern och våren. Länsstyrelsen tror att det är en sådan avkomma som utfört de senaste angreppen och därför riktas skyddsjakten mot denna individ. En av föräldravargarna i reviret är en första generationens avkomma från en invandrad varg, men Länsstyrelsen bedömer att denna varg inte är ansvarig för angreppen och därför är risken liten att den kommer att påverkas av jakten.

Länsstyrelsen anser att skyddsjakt är den enda lämpliga lösningen för att förhindra fler angrepp på tamdjur i området. De bedömer också att skyddsjakten inte kommer att hota vargens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde.