Länsstyrelsen i Södermanland har tagit beslut om skyddsjakt på varg efter att en varg under en tid rört sig runt människor och visat sig orädd inom bebyggelse. Skyddsjakten är tillåten från och med 13 juni till och med den 27 juni 2022.

Vargen har rört sig i området från Nävekvarn i söder upp till Järna i norr och sedan vänt tillbaka söderut igen. Besöken har sett likartade ut under hela händelsekedjan. Rapporter om den oskygga vargen började komma in till Länsstyrelsen i mitten av april 2022. Den aktuella vargen har rört sig på gårdsplaner, i närheten av gårdar och inne i samhällen. Vid minst åtta tillfällen har det förekommit händelser där vargen uppehållit sig inom 30 meter ifrån människa eller människa med hund.

Länsstyrelsen oroas över att vargen inte stöter på några fiender i bebyggelsen, samtidigt som den får belöning i form av mat vilket Länsstyrelsen menar riskerar att beteendet både befästs och förstärks. En sådan tendens har redan kunnat observeras i och med vargens ökade närgångenhet, genom sina besök i bebyggelse och då mestadels dagtid. Länsstyrelsen gör den bedömningen utifrån de rapporter som kommit in kring olika observationer att den aktuella vargen tappat mer och mer av sin skygghet mot människor.