Efter att ha dokumenterat det fjärde angreppet inom Linderödsåsens revir har Länsstyrelsen Skåne beslutat att inleda en skyddsjakt på varg. Skyddsjakten kommer att genomföras med hjälp av specialtränade hundar för att försäkra sig om att rätt individ skjuts.

Under förmiddagen besiktigade Länsstyrelsen en död tacka i Hörby kommun, och det bekräftades att attacken hade utförts av en varg. Detta utgör det fjärde dokumenterade angreppet inom området, med endast några kilometers mellanrum. DNA-analyser har också visat att den revirmarkerande vargtiken kan kopplas till två av dessa angrepp, medan de två senaste attackerna ännu inte har analyserats.

– Det här är det åttonde angreppet i och omkring reviret Linderödsåsen sedan den 25 juli. Det som har komplicerat situationen är att vi vet att en genetiskt viktig varg har gjort åtminstone två av angreppen, utanför och i utkanten av reviret, säger David Börjesson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Skyddsjakten kommer att starta idag och pågå i en vecka. Enligt de riktlinjer som gäller för södra förvaltningsområdet är det tillåtet att inleda skyddsjakt vid bland annat fyra angrepp inom ett revir, under förutsättning att attackerna har inträffat inom en sexmånadersperiod. Skyddsjakten anses nödvändig för att skydda boskapen och säkerställa en hållbar samexistens mellan varg och människa i området.

Källa: Länsstyrelsen Skåne