Länsstyrelsen i Gävleborg har idag beslutat om skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen och Färila i Ljusdals kommun.

pressmeddelande från Länsstyrelsen i Gävleborg gäller skyddsjakten den tik som ursprungligen kommer från reviret Tönsen. Hon har dokumenterats i området sedan december 2021, och har varit föremål för skyddsjakt vid ett flertal tillfällen under 2022. Även enligt tidigare skyddsjaktsbeslut har det framkommit att vargtiken uppvisat ett oönskat beteende genom att röra sig nära bebyggelse och människor. Under hösten 2022 konstaterades vargangrepp på får i området vilket kan härledas till den tik som skyddsjaktsbeslutet gäller.

– Trots att boende i området upprepade gånger försökt skrämma bort vargen fortsätter den återkomma till samhällena. Under de senaste veckorna har dessutom tikens närvaro eskalerat. Det är svårt att skrämma en varg som redan har det här rörelsemönstret. Vi gör därför bedömningen att det råder risk för att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tamdjur, säger Simon Viklund, Länsstyrelsen Gävleborg i pressmeddelandet.