Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om skyddsjakt på vitkindade gäss på Öland. Anledningen är att stora mängder gäss mellanlandar på Öland under sin flytt. Detta orsakar allvarlig skada på jordbruksgrödor av olika slag. 

– Högst 500 vitkindade gäss får fällas årligen. Det utgör maximalt en procent av bestående storlek. Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakten inte hotar artens bestånd i sitt naturliga utbredningsområde, säger vilthandläggare på Fredrik Ustrup på Länsstyrelsen i Kalmar hemsida. 

Jaktrapport ska lämnas in snarast möjligt efter att gäss har fällts. Detta för att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten.