vargljusdalFörvaltningsdomstolen i Luleå har anmärkt på länsstyrelsens inventering av varg i Bräcke.
Skyddsjakten av Bräckevargarna har överklagats av Wolf Association Sweden, WAS, rapporterar SVT Nyheter.

Joevnevaerie sameby i Offerdal har tacklats av stora bekymmer med att flytta sina renar till låglandet för bättre bete på grund av ett vargpar som vistas i samma område.

Nu har intresseorganisationen överklagat beslutet om skyddsjakt då de inte anser att det är fastställt att vargarna har angripit renar i området så en skyddsjakt är befogad.

Att man hittar hår från ren i spillningen styrker inte uppfattningen att vargarna angripit renar i stor omfattning eller att de är hot mot renhjord i området, menar Wolf association Sweden i sin inlaga till domstolen, rapporterar SVT Nyheter.

Organisationen menar också att samebyn borde ha sett över alternativ till annat område för vinterbete.

– Beslutet för skyddsjakten räcker fram till 16 januari och frågan ligger på domstolen i Luleå säger Magnus Hansson Länstyrelsens Naturvårdsenhet. Inventering i Bräcke har pågått sedan i juli och så även under hösten och förvintern. Och man har konstaterat att vargparet finns kvar i området. Spårning har varit problematiskt på grund av den snöfattiga förvintern.

Förvaltningsrätten handlägger frågan och ett beslut väntas komma under denna vecka.

Foto: Johan Olsson