Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill nu kameraövervaka kungsörn i stora delar av Sverige – från Dalarna till Norrbotten. 

– I grunden har man ganska dålig kunskap om överlevnaden hos svenska kungsörnar, bland annat om hur många ungar som produceras av olika par, säger Birger Hörnfeldt, professor emeritus på SLU till P4 Norrbotten

Idag uppskattar forskare att det finns omkring ungefär 1400 kungsörnar i Sverige idag. Slutsatserna från övervakningen kan påverka myndigheternas förvaltning av den fridlysta rovfågeln. 

Majoriteten av kungsörnarna har sina revir i norra Sverige. Forskarna vill därför montera kameror vid ett 70-tal bon högt uppe i träd i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.