Det är känt att det finns många skarvkolonier i Blekinge så nu vill SLU kartlägga hur många skarvar det egentligen finns i länet. Samtidigt tänker de undersöka vad denna omdiskuterade skärgårdsfågel äter.

Därför har SLU sökt dispens för att beträda skyddad natur i Blekinge. Det har de gjort för att kunna samla in dietprover, framför allt spybollar.

– Vi vill kartlägga vad skarven äter under häckningsperioden och vilken föda som fågelungarna bjuds på, säger Karl Lundström på institutionen för akvatiska resurser i Lysekil.

Tanken med kartläggningen ska också ge en bättre bild över hur många skarvar som övervintrar i Blekinge. Bland annat för att kunna motivera eventuell skyddsjakt.

-Vi är nyfikna på hur många skarvar det finns i Blekinges skärgård och ska också räkna skarv från båt under året. Vi samlar med andra ord in information som kan användas i den sakliga debatten. Det blir ofta väldigt hätska debatter då det handlar om skarven, säger Karl Lundström.

Enligt SLU kommer det insamlade materialet att ingå i ett flerårigt projekt, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, med fokus att undersöka sälars och skarvars påverkan på fisk längs Sveriges kust.

I sin ansökan konstaterar SLU att det saknas en samordnad regelbunden inventering av skarv i Sverige vilket har funnits i Finland och Danmark sedan länge.

Källa: blt.se