Den 20 maj redovisade Statens lantbruksuniversitet, SLU, sin Viltskaderapport för 2021 som är en årlig rapportering kring de skador rovdjuren har orsakat under det gångna året på tamboskap. Rapporten redovisar också antalet hundar som blivit skadade eller dödade under samma period.

Totalt var det 56 hundar som under 2021 blev dödade eller skadade av de stora rovdjuren, varg, björn, lodjur, järv och örn. Av dessa stod vargen för 54 procent av angreppen på hundar och lodjur för 30 procent. Av de hundar som angreps av rovdjur under fjolåret dödades 14 hundar och av dessa dödades 11 av varg, en hund fick sätta livet till på grund av lodjur samt två blev dödad av örn. De flesta angreppen mot hund av varg skedde framför allt i Gävleborgs och Värmlands län.

Enligt SLU har det totala antalet rovdjursangripna hundar under perioden 1997 – 2021 varierat mellan 0 (1997) och 70 (2009). Anledningen till variationerna kan enligt SLU bero på flera faktorer som påverkar det antal hundar som blir angripna, som exempelvis antalet jaktdagar med hund, samt variationer av väder och snödjup under jaktsäsongen.

Vargen ställde även till stora skador bland tamboskapen och framför allt drabbades fårägare där totalt 364 får angreps varav 266 dödades. Detta skedde vid 38 angreppstillfällen. Näst efter vargen var det lodjuren som stod för angreppen mot tamboskap med totalt 61 angripna och även här var det i huvudsak får som fick sätta liven till.

De flesta vargangreppen på tamboskap skedde i länen Södermanland, Uppsala, Stockholm, Värmland V:a Götaland samt i Örebro.