Enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket har antalet familjegrupper av lodjur minskat marginellt jämfört med förra året. Drygt 1100 lodjur totalt beräknas finnas i Sverige inför årets reproduktion.

189,5 familjegrupper registrerades under senaste inventeringen, en liten minskning mot förra inventeringen där 202 familjegrupper hittades.

”Jämfört med förra året har antalet familjegrupper ökat i norra rovdjursförvaltningsområdet, minskat i mellersta och är oförändrat i södra. Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet eftersom förändringen sannolikt är en kombination av flera olika faktorer så som snötillgång och andel honor som får ungar ett enskilt år”, skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.

Sämre snöförhållanden ställer krav på alternativa metoder för inventering, viltkameror har blivit ett allt viktigare verktyg för populationsuppskattningar, både länsstyrelsernas egna och allmänhetens.

Totalt i Skandinavien är beståndet ungefär lika som föregående säsong, 1500 individer. Den lilla nedgången i Sverige kompenseras av en lika liten ökning på den norska sidan.