I onsdags rapporterade vi om att småviltsjakten riskerade att avlysas i Ruvhten Sijte Samebys marker på begäran av samebyn. Nu är det klart att Länsstyrelsen går dem till mötes och avlyser all småviltsjakt.

Begäran gällde samebyns samtliga året runt-marker men Länsstyrelsen begränsade det till områdena TÄ3b,TÄ3c, TÄ4,TÄ5a, TÄ5b,Tä6 och TÄ8. Avlysningen gäller all småviltsjakt inom området fram till och med den 30 oktober i år. Sammanlagt omfattar de avlysta områdena ca 54.000 hektar.

– Totalt handlar det om 179 jakttillstånd och 84 unika jägare som kommer att återbetalas. De behöver inte göra någonting för att få tillbaka sina pengar, säger Tommy Dadell, handläggare vid Länsstyrelsen i Jämtland, till Svensk Jakt. Pengarna kommer att betalas tillbaka under nästa vecka.

Bakgrunden är att samebyn befarar att småviltsjakten omöjliggör för renarna att stanna kvar på sina året runt-marker, om detta sker kan samebyn riskera vitesförelägganden.

Källa: Svensk Jakt.