Under tisdagen beslutade länsstyrelsen i Gävleborg om skyddsjakt efter en varg i ett område runt byarna Voxna, Homna och Gammel-Homna i Ovanåkers kommun.

Bakgrunden till skyddsjakten var att en till tre vargar hade uppvisat oönskade beteenden när de oftare rört sig i området och dessutom mer frekvent sedan cirka tre månader tillbaka. Vargarna har rört sig inne på tomter samt i och omkring hagar med boskap. Lördagen den 18 mars hittades en döfödd kalv i en kohage i området. Länsstyrelsen kunde dokumentera vargspår i hagen och bedömde att kalven kan ha kastats av kon på grund av stress orsakad av varg och att det då, utöver skyddsjakt, inte fanns några andra lämpliga lösningar för att förhindra att fler kalvar kastas eller dödas på grund av de vargar som finns i området.

Länsstyrelsen hade genom tidigare DNA-analys fått kännedom om att det är avkommor från reviret Loberget som rör sig i området och att dessa inte bedöms som genetiskt värdefulla.

Skyddsjakten genomfördes effektivt då det under tisdagskvällen fälldes en vargtik i området som vägde 23 kilo och skyddsjakten blev därmed avlyst.