Under förmiddagen på tisdagen fattades beslut om skyddsjakt på en vargtik som hade angripit och dödat tamdjur i Kronoberg och Blekinge. Det blev ett snabbt avslut på skyddsjakten.

Vargtiken som angripit och dödat tamboskap i Kronoberg och Blekinge är nu skjuten. Genom användning av specialtränad hund kunde vargen spåras från det område vid tidigare angrepp. Vid närmandet av jägarna, valde vargen att lämna sin lega och blev därefter skjuten av en passkytt.

Samarbetet mellan de ansvariga för jaktledningen på Länsstyrelsen och den skyddsjaktsorganisationen, utvecklad i samarbete med Svenska Jägareförbundet, har visat sig vara ytterst framgångsrikt under hela insatsen.

Länsstyrelsen kommer nu att fortsätta med noggrann uppföljning av situationen och överlämna vargens kropp till Statens veterinärmedicinska anstalt för vidare dna-analys.