Sedan starten av Jaktmarknad.se har fler jägare fått tillgång till jakt. Företaget som lanserade sin tjänst Jaktmarknad.se den 1 april 2022 har redan förmedlat en rad olika jakter på både kort och lång upplåtelsetid. Mottagandet har varit mycket gott bland såväl jägare som markägare. I uppstarten har det till och med varit svårt att kunna tillgodose jägarnas efterfrågan på jaktmark.

Bakom initiativet står Filip Eriksson, Staffan Levin och Stefan Hägg. Tjänsten syftar till att tillgängliggöra jakten för fler genom att föra samman jägare och markägare på den kostnadsfria handelsplatsen. ” Vi saknade en tydlig och samlad handelsplats för jakt – så vi skapade den själva! ”

Det som särskiljer tjänsten från andra jaktförmedlare är transparensen, tryggheten och tidsbesparingen. Grundpelaren i konceptet är användningen av BankID vilket möjliggör en snabb registrering, inloggning samt möjligheten att upprätthålla en trygg plattform över tid.

Markägare eller jaktarrangörer skapar en tydlig annons där grundförutsättningarna för jakten och marken beskrivs. Därefter anmäler jägare intresse på de så kallade korttidsjakterna eller lägger bud på jakträttsupplåtelserna (i vardagligt tal kallat jaktarrenden). Markägaren får löpande tillgång till de intresserade jägarnas profiler där bland annat information som statligt jaktkort, jägarexamensår, personlig presentation samt kontaktuppgifter framgår. Markägaren kan därefter göra det slutgiltiga urvalet av jägare till sin jakt och först då får de utvalda jägarna tillgång till markägarens kontaktuppgifter. De tydliga annonserna i kombination med avsaknaden av kontaktuppgifter till markägaren i det första steget ger en enkel jaktförmedling som är tidsbesparande och värdeskapande för alla parter menar grundarna.

Idag är det många jägare som dels står helt utan jakt samt de som söker fler jaktmöjligheter. Önskemålen bland jägarna är varierat och skiljer sig stort. Från de som vill engagera sig i jaktlag och dela på såväl arbete som jakttillfällen till de som enbart söker korttidsjakter över en dag eller en helg där allt är förberett. Tjänsten samlar en bredd av jakter i såväl typ som prisnivå.

Registrera dig gratis idag på www.jaktmarknad.se för att se aktuellt utbud och håll utkik för kommande jakter och nyheter!