– Förutsättningarna för licensjakt efter björn i Dalarnas län har ändrats i år. Det är bland annat en ny områdesindelning, slopad honkvot och en ökad tilldelning. Det är viktigt att alla som deltar i jakten läser beslutet som beskriver villkoren för årets jakt. Vi har också ett nära samarbete med polisen för att göra jakten så säker och smidig som möjligt, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

Inför den kommande björnjakten i Dalarna lovas en säsong med flera förändringar. Med start den 21 augusti och pågående tills kvoterna uppfylls, presenteras en uppdaterad strategi för jakt i fyra områden. Denna säsong innefattar också nyheter kring besiktning av fällda djur samt samarbete med polisen för en säkrare licensjakt.

 

– Nytt för i år är också möjligheten att släppa hund vid åtel, vilket har lett till ett ökat antal anmälningar om åtel till Länsstyrelsen, säger Lina Leksell, Vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Samtidigt poängterar hon att villkor för åtelmaterial och avståndskriterier inte har förändrats.

 

Dalarna förbereder sig för årets efterlängtade björnjakt som väntas bli både spännande och förnyande. Med startdatumet 21 augusti går startskottet för en jaktperiod som kommer att pågå tills de angivna kvoterna är fyllda, med en maximal tidsram fram till den 15 oktober. Det får fällas totalt 85 björnar, fördelat över fyra specifika områden. En intressant förändring till denna säsong är det faktum att honkvoten nu har tagits bort.

Den första veckan av jakten kommer två fasta besiktningsstationer att etableras i Dalarnas län. Dessa finns vid Viksjöfors Djurservice i Dalfors och Karelius chark i Lima. Dessutom kommer besiktningar att genomföras direkt i fält. Länsstyrelsen har som ansvar att från fall till fall besluta om var besiktningen ska äga rum för varje enskild fälld björn, och detta meddelas till den berörda jägaren som gör anmälan.

 

– Det är också viktigt att komma ihåg att fälld eller påskjuten björn ska rapporteras till Länsstyrelsen inom en timme, säger Lina.

 

För att upprätthålla en säker och smidig licensjakt samarbetar Länsstyrelsen i Dalarnas län även detta år med polisen. Detta samarbete är utformat för att säkerställa en ansvarsfull och trygg jaktupplevelse för alla inblandade parter.

 

– Länsstyrelsens uppdrag är att besluta om villkoren för jakten, besiktiga fällda björnarna och besiktiga plats för påskjutning. Dessutom avlyser länsstyrelsen jakten när alla kvoter är fyllda. Polisen arbetar förebyggande och med tillsyn av vapen- och jaktlicenser och utreder eventuella misstankar om jaktbrott, berättar Lina Leksell.

 

Information om, tilldelning, områden, karta över besiktningsstationer, jaktregler och annan viktig information hittas på Länsstyrelsen Dalarnas läns hemsida.