Totalt har 16 svenska specialklubbar för våra jakthundsraser gått samman i en motion ställd till Svenska Kennelklubbens (SKK) fullmäktigemöte som äger rum i september 2023. I motionen anser specialklubbarna att jakt med löshund på många håll i landet starkt begränsas av etableringen av vargrevir och att dessa revir dessutom blir fler. I motionen lyfts även att det under senare tid inte bara är jakthundar som utsätts för fara, utan även hundar som rastas eller går i naturen kopplade med sin ägare skräms av närgångna vargar vilket innebär att friluftslivet med hund håller på att gå förlorat.

Konsekvenserna av vargetableringen är att färre vill jaga med löshund vilket innebär att registreringarna minskar bland dessa raser då risken finns att de istället blir vargmat. På så sätt hotas den svenska löshundsjakten som är klassad som kulturarv.

Specialklubbarna anser inte att SKK lever upp till sina redovisade mål på ett antal punkter. Bland annat är SKKs policy att specialklubbarna måste kunna genomföra den prov- och träningsverksamhet som utvecklar våra jakthundsraser vilket motionärerna anser är helt omöjligt idag i stora delar av landet.

I sitt yrkande till SKK skriver de 16 specialklubbarna
Att SKK ska ställa sig tydligare bakom riksdagens beslut om förvaltningen av vargstammen, samt hur den bedrivs och att SKK aktivt ska synas och höras i debatten genom att vara tydligare i medier och klart och tydligt redovisa vad SKKs policy på vargen är.
Att SKK ska ställa sig klart och tydligt, och offentligt, bakom licensjakt på varg så att den av riksdagen beslutade lägsta nivån (mellan 170 och 240 individer) uppnås.
Att SKK verkar för att inventering av vargstammen skall i tid genomföres så nära jakten på varg som möjligt. Detta så att beslutet mer överensstämmer med den aktuella vekligheten.
Att SKK skall aktivt föra samtal med berörda myndigheter om problemen med varg och hund.

De 16 specialklubbarna bakom motionen till Svenska Kennelklubben är Svenska Älghundklubben, Svenska Stövarklubben, Svenska Dreverklubben, Svenska Taxklubben, Svenska Beagelklubben, Svenska Bassetklubben, Specialklubben för skällande Fågelhundar, Svenska Specialklubben För Drivande Vildsvinshundar, Svenska Vallhundsklubben, Svenska Wachtelhundsklubben, Svenska Pointerklubben, Svenska Vorstehklubben, Svenska Schweisshundklubben, Svensk Irländsk Setterklubb, Svenska Setterklubben samt Svenska Gordonsetterklubben.