annaekstrom_7Stadsrådet Alexandra Anstrell (M) ställde några frågor till Anna Ekström (S) Skolverket som har uppdraget att se över de nya inriktningarna inom naturbruksprogrammen i gymnasieskolan, under gårdagens interpellation i riksdagen.

Alexandra menar att en nedläggning av landets utbildningar inom jakt- och viltvård, naturturism, fiske och vattenvård vore väldigt olyckligt eftersom besöksnäringen är en av Sveriges med ökande näringar.

Hon ställde följande frågor till statsrådet Anna Ekström:

1) Har statsrådet och regeringen för avsikt att ställa sig bakom Skolverkets förslag om att smalna av naturbruksprogrammet?

2) Hur avser statsrådet agera för att hantera konsekvenserna av Skolverkets beslut?

Se hela interpellationen här.