Den 18 maj lämnade Talma sameby, som är belägen nord och nordväst om Kiruna, in en stämningsansökan till Gällivares tingsrätt med ett yrkande om att det är samebyn som ska råda över jakten och fisket på samebyns område och inte staten.

Enligt Sameradion hävdade samebyn i sin stämningsansökan att de genom ett långt och ett kontinuerligt brukande av markerna har upparbetat en ensamrätt till jakten och fisket grundat på urminneshävd. Enligt samebyn var ensamrätten upparbetad redan år 1750 och övergick till den nuvarande samebyn 1886 när den första renbeteslagen instiftades.

Nu bestrider staten stämningsansökan där staten anser att Talma inte har den ensamrätt de åberopar och skriver i sitt svaromål att det sedan 1600-talet funnits en finsktalande befolkning som bebodde samma område och där jakten och fisket enligt staten var ett livsviktigt komplement för den jordbrukande befolkning.