Agria Djurförsäkring skriver att de välkomnar den nya djurskyddslagen. Detta eftersom den ställer krav på att den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Behoven avspeglas i Agrias skadestatistik men även via veterinärkåren som enligt en färsk undersökning ofta möter hundar som drabbats av sjukdomar eller skador på grund av hundägarnas bristande kunskaper.

– Vi ser i vår skadestatistik att var tredje hund drabbas av skador som i många fall hade kunnat undvikas med rätt kunskap och omhändertagande, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Under förra året drabbades procentuellt var tredje hund av skador som hade gått att undvika och det handlar bland annat om klobrott, problem kopplat till övervikt, tandproblem och förgiftning.

Agriad genomförde nyligen en undersökning* som visar att sju av tio veterinärer möter hundar som drabbats av sjukdomar eller skador på grund av hundägarnas bristande kunskap varje månad.

Det är viktigt hur hunden sköts i vardagen eftersom det påverkar hundens hälsa och välmående. Genom ökad kunskap och ändrade rutiner kan fler hundägare undvika skador på sina hundar.

– De flesta hundägare är väldigt måna om sina hundar och vill såklart att de ska vara friska och glada. Trots det ser vi att alldeles för många hundar drabbas av skador och sjukdomar som många gånger hade gått att undvika, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

Exempel på vardagsskador som går att förebygga:

  • Klobrott
  • Övervikt
  • Förgiftning
  • Enklare sårskador
  • Tandproblem

*Undersökningen genomfördes av 500 veterinärer i samarbete med Sveriges Veterinärförbund

Källa: agria.se