2018 sköts en mård i ett hönshus, men eftersom mården hade ett avvikande utseende kontaktade skytten Svenska Jägareförbundets Mårdhundsprojekt för att få hjälp att artbestämma djuret. Mården visade sig vara en Stenmård, en art som inte tidigare var känd i Sverige.
I två studier från Högskolan Kristianstad har nu studenter kartlagt stenmården och utifrån DNA-analyser anses nu stenmården vara etablerad i nordöstra Skåne. I studierna har man även kunnat fastställa att alla härstammar från en och samma hona som invandrat. Antingen har hon varit dräktig vid det tillfället eller så har hon parat sig med ett okänt antal hanar.
Sammanlagt har 11 fynd gjorts under perioden 2014 – 2021.
Fler studier krävs för att undersöka hur stenmården kommer att påverka viktiga ekosystem och samhälle och genom dessa studier blir det också möjligt att veta om arten kan klassas som invasiv.

Stenmården, som är besläktad med skogsmården, har en något längre svans än sin släkting, avsmalnat huvud och mindre avrundade öron som sitter något bredare än vad de gör hos skogsmården.
Stenmården vågar sig även närmare bebyggelse än den svenska skogsmården. I Europa har stenmården orsakat stora skador där den tuggat sönder elkablar, isolering i allt från bilar till hus.