På kort tid har vargbeståndet i Västra Götaland ökat kraftigt. Idag räknar Länsstyrelsen i länet med att vargbeståndet består av cirka 50 individer inom åtta revir. Till SVT Väst säger Anita Bergstedt, chef för viltenheten, att eftersom det tagit så lång tid för vargarna att ta sig till länet så trodde man att spridningen av vargen skulle gå långsammare.

Anledningen till den kraftiga ökningen tror Länsstyrelsen beror på närheten till Örebro län som har flera stora revir av varg och att det i Örebro län har bedrivits licensjakt på varg som gjort att vandringsvargar valt att söka sig söderut.

Framförallt finns vargen i trakterna kring Skaraborg och Länsstyrelsen uppmanar nu djurägare att vargsäkra sina hagar då det i länet finns många tamdjursbesättningar.

– Det kommer påtryckningar om att vi ska fatta beslut om skyddsjakt, så dialogen är levande hos också. Vi följer utvecklingen noga, och jobbar med att informera om hur viktigt det är med säkra hagar, säger Anita Bergstedt.

I nuläget finns inget beslut kring skyddsjakt men ett eventuellt beslut om licensjakt kan komma att fattas i höst.

– Det är inte omöjligt, ett sådant beslut fattas i så fall i höst, för att jakten ska kunna börja ske i januari. Men det beror helt på situationen i länen runt omkring och hur behovet ser ut av att tunna ut vargstammen.