Länsstyrelsen i Dalarna avråder nu jägare från att jaga med lös hund på grund av rådande väderleksförhållanden i länet. Stora snömängder, kyla och delvis skare gör att djuren har svårt att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund efter vilt som inte kan förflytta sig framåt utan svårighet gör att viltet utsätts för onödigt lidande och påfrestning. 

– Enligt jaktlagen ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund ske på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare för viltfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarnas län i ett pressmeddelande.