Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har beviljats 8,4 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att undersöka hanteringen av framtida utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin.

 

I september 2023 upptäcktes afrikansk svinpest (ASF) för första gången i Sverige hos vildsvin. Det svenska utbrottet har hittills varit framgångsrikt i bekämpningen, men orsakerna till framgången är inte fullt ut klarlagda. Forskningen kommer därför fokusera på att analysera olika bekämpningsstrategier och deras effektivitet.

– Även om bekämpningsarbetet måste betraktas som en framgångssaga så är det tydligt att det haft omfattande negativ inverkan på det drabbade samhället. Tack vare detta projekt får vi möjlighet att dra lärdomar som kommer bli värdefulla för framtiden, säger Karl Ståhl som är statsepizootolog på SVA och en av projektets initiativtagare.

 

Minimera påverkan av framtida utbrott

Projektet kommer pågå i tre år och inkluderar forskare från SVA, SLU Grimsö, Stockholms universitet och Agrifoods vid Lunds universitet. Multidisciplinära metoder som GPS-spårning av vildsvin, intervjuer för att studera lokala effekter, och kost-nytta-analyser kommer användas för att förbättra framtida hanteringsstrategier.

– Projektets samarbetsform gör att vi kommer kunna göra både fördjupade analyser där specialister från de olika forskningsfälten undersöker de olika forskningsfrågorna och ha tvärvetenskapliga samarbeten och dialog som stimulerar nya sätt att tänka och att hitta nya, hållbara lösningar till de identifierade utmaningarna avslutar Erika Chenais.

Genom att analysera insamlad data och utveckla nya rapporteringssystem för tidig upptäckt av ASF, strävar projektet efter att minimera framtida utbrotts påverkan utan att öka smittspridningen.