I jakthärvan som rullades upp i Norrbotten 2016 dömdes flera av männen till medhjälp, vapenbrott och jakthäleri medan endast en man fälldes för grovt jaktbrott. Detta efter att han berättade i telefon att han hade dödad en järv, skriver SVT Nyheter Västernorrland

Trots att bevismaterialet består av filmer där djur plågas samt flertalet bilder på döda djur var det telefonavlyssningen som var avgörande för de fällande domarna, menar miljöåklagare Åse Schoultz. 

– För att vi ska få göra integritetsintrång måste straffvärdet avseende brottet vara så högt att det kan generera två år eller mer i fängelse. Då kan vi i sällsynta fall, får tillstånd av domstol att använda oss av hemliga tvångsmedel, säger Åse Schoultz, till SVT Nyheter Västernorrland, som anser att straffen för de brott männen begick är väldigt låga.