I en finsk studie ”Vargattacker på jakthundar är negativt relaterade till bytesöverflöd i Finland: en analys på vargrevirnivå” som nyligen publicerades i tidskriften European Journal of Wildlife Research har det bekräftats ett samband mellan både tillgång till byte och eliminering av potentiella konkurrenter när det gäller vargars angrepp på hundar. Oavsett dessa alternativa motiv hos varg kan risken för angrepp vara högre när tätheten av primära byten är låg.

I studien undersöktes det hur många hundar som revirvargar i Finland dödar i förhållande till tätheten av de vanligaste klövvilten som älg, vitsvanshjort och rådjur. Studien visade att flest attacker av varg sker under jaktsäsong och av de hundar som dödades i Finland, (63,2%) var dessa jakthundsraser som används i samband med älgjakt.

En faktor som tycktes öka risken för vargattacker på hundar är låga klövvilttätheter där älgen är det enda specifika klövviltet medan det däremot i områden där det även förekommer rikligt med andra vilda byten minskar risken för att vargar attackerar hundar.

Läs studien här