I en ny studie från SLU menar forskarna att viltstammarna i södra Sverige kan försörja fler vargar än i Mellansverige. Studien är gjord tillsammans med en forskare från Høgskolen i Innlandet i Norge.

De har använt data från områden där vargen finns i dag och beräknat vad som skulle kunna hända när vargen etablerar sig söder om det nuvarande utbredningsområdet. Även om det finns fler möjliga bytesdjur för varg där så skulle ändå jakten på rådjur och älg påverkas.

Forskarna har tagit fram ett scenario för återkolonisering av varg i södra Sverige. Vad skulle vargarna äta? Vilka tätheter av varg skulle vara mest troliga? Hur skulle närvaro av varg påverka jaktuttaget? Utgångspunkten är data från mellersta Sverige och Polen där det finns varg i dag och information om vargens val av bytesdjur, antal dödade bytesdjur per tidsenhet, och storleken på revir – samt avskjutningsdata över viltstammarna i södra Sverige.

– Studien visar att tätheten av varg södra Sverige troligen skulle vara två till tre gånger högre än i Mellansverige eftersom storleken på reviren skulle minska som en effekt av att det finns fem större viltarter istället för två, säger Håkan Sand, forskare på SLU.

Den biologiska potentialen för att försörja varg är alltså större än inom dagens utbredningsområde. Enligt resultaten skulle kronhjort, vildsvin och dovhjort inte påverkas så mycket eftersom dessa ofta förkommer i mycket höga tätheter. Däremot skulle en etablering av varg påverka möjligheten att jaga rådjur och älg, framför allt i de sydvästra delarna där det inte finns kronhjort och dovhjort.

– Med den här typen av forskning kan vi göra prognoser över vad som kan komma att hända när vargar eller andra stora rovdjur återkoloniserar områden i Europa, säger Håkan Sand.