Idag startar Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) en insamling av tajgafästingar. Insamlingen pågår till och med den 31 oktober. Vid insamlingen 2018 hittades ett 20-tal tajgafästingar. Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige. Nu ber SVA åter om hjälp med att samla in fästingar. Denna gång vänder sig myndigheten till människor i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Fästingen får gärna ha suttit på tama eller vilda djur, människa eller hittas fri i miljön.

Tajgafästingen är inte en ny art för Sverige, men etablerade populationer har tidigare bara hittats i områden längs Norrlandskusten. Från insamlingen 2018 har SVA fått in ett 20-tal tajgafästingar från norrländska kommuner både vid kusten och från inlandet. Fynden från inlandskommunerna ger indikationer på att tajgafästingen troligen har spridit sig till nya områden för Sverige.

– Tajgafästingen ökar i utbredning, främst längs kusterna i norra Sverige och Finland. Både den och vanlig fästing har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa. Betydelsen av att fästingar sprids norrut och sambandet med en eventuell ökning av fästingburna sjukdomar är inte helt klarlagd, säger Anna Omazic.

– Men man bör tänka på att fästingar är effektiva smittbärare och att deras utbredning påverkas av klimatförändringen.

Läs på sva.se hur du ska gå tillväga om du vill skicka in fästingar till SVA.

Källa: sva.se