SVA, statens veterinärmedicinska anstalt, har idag gått ut med en ny varning för afrikansk svinpest som kommer allt närmare Sveriges närområde. Smittan finns i Baltikum, Polen samt Tjeckien. 

– Mellan de nu rapporterade fallen i Tjeckien och de områden i Polen och Ukraina som man vet var smittade sedan tidigare har det inte rapporterats om några smittade vildsvin. Nu har över 60 vildsvin i Tjeckien konstaterats smittade med afrikansk svinpest. Detta innebär en plötslig förflyttning av smittan mer än 400 km västerut. Det tyder på att människor varit inblandade i smittspridningen, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA i ett pressmeddelande

– Den fortsatta spridningen av den smittsamma virussjukdomen, som funnits i östra EU sedan 2014, har trots omfattande åtgärder inte gått att stoppa. Utvecklingen är mycket oroande såväl i ett EU- som i ett svenskt perspektiv. Ju längre tid som går och ju större det drabbade området blir, desto högre blir också risken för en introduktion till Sverige, fortsätter Ståhl. 

Afrikansk svinpest är en allvarlig sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Andra djur eller människor kan dock inte drabbas av sjukdomen. Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. 

– God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest, säger Karl Ståhl.

Även Jordbruksverket och Livsmedelsverket varnade för afrikansk svinpest i ett pressmeddelande för några dagar sedan.