Under årets skyddsjakt på säl får totalt 1100 gråsälar, 600 knubbsälar och 200 vikare skjutas, en ökning av kvoterna från föregående år. Men det är svårt att få tag i jägare som är villiga att ställa upp. Bestämmelserna kring jakten gör att jägare drar sig föra att var ute och jaga, säger yrkesfiskaren Nils-Erik Sjöström till SVT Nyheter Västerbotten.

Bilden delas av säljägaren Anna-Karin Westling som säger till TT, – För det första måste du ha en båt, för det andra får du inte sälja sälskinn, sälkött eller sälfett. Vem vill ut och jaga och ta reda på något som väger 200 kg för att sedan åka och dumpa det? Dessutom kostar det pengar. Anna-Karin tror att det ska till någon form av ekonomisk kompensation till jägarna för att intresset ska öka och fler ska ha möjlighet att jaga.

Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, håller med om att det är problematiskt att hitta jägare till skyddsjakten men håller håller inte med om att till exempel skottpengar skulle vara lösningen. – Det är inte en förvaltningsåtgärd vi använder idag. Jag tror inte det är ett lämpligt tillvägagångssätt, säger han.

Källa: Aftonbladet